Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Merhaba üst komşum benim dairemin kapısının önüne bisiklet koyuyor ve bu durum benim daireme girisimi zorlastırıyor.kendisi benim daire girisimin ortak alan oldugunu söylüyor.Bu durumda yönetici sesini cıkartmiyor.Ne yapabilirim
Sayın Cinkata Kat Mülkyeti Kanunu 4.madde gereği bina sahanlıkları ortak alan olup yasanın 18.ve 19.maddeleri gereği müşterek mülk olan bu yerler kişisel amaçlarla kullanılamaz. Aksi halde şikayet ve dava hakkınız bulunmaktadır.
09.05.2019 - Beliz Cinkaya
binamızın birinci katında ki kişi yaşlı annnesinin büyük küçük yaptığı tuvaletinin bezlerini kapıya giriş kapısına koyarak bizi girişi pis koyla bırakıyor koymayın diye uyardığımız halde koyuyor inadımıza yasal ne hakkım olabilir bildirirmisiniz.
Sayın Çalışçı KMK 18.madde gereği "Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur." şikayet ve dava hakkınız bulunmaktadır.
08.05.2019 - güner çalışıcı
yöneticiyle karşılıklı dairelerde oturuyorum.fakat yönetici bize bilgi vermeden izin almadan binaya kamera sistemi taktırdı benim yasal hakkım olurmu. gözümle gördüm evine diğer kat sahiplerinden çağırdığını toplandığını gördüm fakat bize hiç bir şekilde bilgi verilip onay almadan takıldığını gördüm benim yasal hakkım varmı bilgi verirseniz menun olurum.
Sayın Güner KMK 33.madde "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./17.mad.) Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır." gereği dava açma hakkınız bulunmaktadır.
08.05.2019 - güner
Merhabalar Yeni aldigim apartman dairesinde 34 adet daire bulunmaktadir. Alt katta dukkan vardir ve altinda da bodrum bulunmaktadir. Bu bodrum icin mutahit her daire icin birer oda yapacagim demisti fakat yapmadi dukkani alan kisiye o bodrumuda satti. Biz daire sahipleri olarak mahkemeye basvurabilirmiyiz ne yapmamiz gerekir
Sayın Peközen Öncelikle binanınızın mimari projesini Belediyeden yemin ederek ortak alanları ve bu alanların ne amaçla kulanıacağını tespit etmelisiniz. Ortak alanlar tapuda bağımsız bölüm numarası olmadığı için alım satıma konu olamaz.
08.05.2019 - Erdal Pekozen
TOKİ KONUTLARINDA OTURUYORUM BİNA BAHÇESİNE ÜSTÜ KAPALI OTO PARK YAPTIK BU YERİN YAPIMINA BELEDİYE KARIŞIR MI?
Sayın Eydemir Kat malikleri kurulu kararı alarak uygulamış ve site sınırları içinde kalınmış ise sıkıntı olmayacaktır.
08.05.2019 - MEHMET ŞERİF AYDEMİR
9 daire ve 2 dükkandan oluşan binamız,merkezi ısınmadan ,bireysel ısınma şekline dönmüştür.Apartman görevlisi ve apt elektrik su masrafları na dükkanlar katılmak istemiyor. Kanunen böyle bir talepleri olabilir mi?
Sayın Çelikcan Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
08.05.2019 - Elif Çelikcan
Onbeş daireli bir binada ikamet ediyorum. Yalnızca bir daire boş.Ve yıllarca da boş kalmış hiçbir kimse oturmamış. O boş olan daire sahibi binaya ait aidat ve asansör ve temizlik ve genel giderleri ödemekle mes'uliyet sahibimidir. Ödemeyebilir mi? Ödemek mecburiyeti var mi? Ve bir de binaya takılacak kamera ve vb.demirbaşlarının ücretinide ödemekle mes'ul mü. Geriye dönük aidat vb.giderleri almak olur mu? Teşekkür ediyorum
Sayın Biçer Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
01.05.2019 - Adnan Biçer
Merhaba 200 daireli sitenimizin ortak alanına etrafı tellerle çevrili küçük çapta bir basketbol sahası yaptırmak istiyoruz. Bu süreçte yasal olarak ne yapmamız gerekiyor.teşekkürler
Sayın Demir KMK 19.madde "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir." gereği bina mimari projenizde yer almayan bir tesis yapılacak ise 4/5 ile karar almanız gerekir.
01.05.2019 - Gökhan demir
Merhabalar sahibi oldugum dairede kiracı oturmakta toplantılara katılması için vekaletim var, kısa süre önce apartmanda oluşan çatlak için belediyeye baş vurulmuş apartman mühürlenmiş yöneticide çogunluk aranmaksızın karar alınıp müteahhit bulunup anlaşılmış, apartmanda olanlardanda imza alınmış müteahhitle sözleşme yapılmış, bu durumdan benim en son haberim oldu kiracıda memleketinde oldugu için haberi yok apartman yöneticisi olayların başından beri hiç aramadı imza vermem için son anda arıyor şok oldum benim adıma karar alınmış 3+1dairem yeni yapıda 2+1ve belli bir para ödemem olarak anlaşma yapılmış yönetici ve müteahhit arasında imzalamayı düşünmüyorum ne yapa bilirim,
Sayın Eryılmaz Sorunuz karar defteriniz ve belediyeye başvuru evraklarının ncelenmesi ile yanıtlanması gereken özel bir konudur.Bir avukattan yardım almanızı öneririz.
30.04.2019 - Ahmet eryılmaz
Merhaba, 4 katlı binanın en üst katında dubleks şeklinde dairede kiracı olarak kalıyorum. Apartmanın özel bir alanı, kapıcı ve asansörü gibi ekstra gideri bulunmamakta, sadece temizlik yapılmaktadır. Yönetici aidat olarak iki dairenin fiyatının verilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu durum hakkında bilgi alabilir miyim? Dublekste kaldığım için 2 daire aidatı mı ödemeliyim? Şimdiden teşekkür ederim.
Sayın Altın KMK 20.madde gereği bina yönetim planınızda başka bir yöntem belirlenmemişse,"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz." bu düzenleme esas alınmalıdır.
25.04.2019 - İpek altın