Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.8 daire 2 dükkan ve 1 görevli dairesi olan bina için yapılan oylamada 4 daire hayır oyu kullanırsa sonuç ne olur. .Bir diğer sorum ise kapıcı alımında ev sahibi mi oy verir, yoksa kiraci mı?
Sayın Atal Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Ancak aşağıdaki konularda alınacak kararlar için yasa özel oy oranları aramıştır, OYBİRLİĞİ ARANAN KARARLAR, -Anagayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünde sinema ,tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali eğlence ve toplantı yerleri, fırın, lokanta, pastahane, süthane, gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ,çarşı gibi yerler açmak için ( KMK 24.Madde), -Bağımsız bölüm ilavesi için ( KMK 44/a madde), -Anagayrimenkule yapılan ilavalerden sonra,anagayrimenkuldün alacağı duruma göre,yapılan yeni lavaler de dahil omak züere bütün bağımsız bölümlerer tahsis edeilecek arsa paylarının usulüne göre yeniden düzenlenmesi için (KMK 44/b madde ), -Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar için ( KMK 45.madde) , -Anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri için (KMK 45 .madde). HEM ARSA PAYI HEM SAYI ÇOĞUNLUĞU ARANAN KARARLAR -Yönetici tayini (KMK 34/4.madde), -Denetçi tayini (KMK 41/3.madde), -Ortak yerlerin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bunlardan elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak büyün yenilik ve ilavaler için (KMK 42/1.madde). BEŞTE DÖRT ÇOĞUNLUK ARANAN KARARLAR -Yönetim planının değiştirilmesi için (KMK 28/3.madde) -Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. KMK 19.md. -Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacı ile birlikte arsa edinilmiş olması halinde, kat irtifakına geçiş için (KMK ek madde 4) Bu kararların hepsi evsahiplerinin alacağı kararlardır.
19.10.2017 - Barış atal
İki katli bu binanin altinda iki dukkan var ve binanin arkasinda binaya ait arsa var bu dukkan sahipleri dukkanlari uzatmak istiyor benden onay almadan dukkanlari uzatabilirlermi 4 daireden 1 tanesi benim digerleri dukkan sahiplerinin ivedi cevaplariniz icin tesekkurler
Sayın Savad KMK 19.madde gereği,"Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz"karar alınarak binanın mimari projesinde değişiklik yapılabilir.
19.10.2017 - Savad
İki katli bi apartman yapildi 4 daire var bina girisi cadde uzerindeyken giris kapatilip dukkan yapildi ve binanin arkasindan bina girisi yapildi daire sahiplerinin onayi olmadan boyle birsey nasil olur sahte projemi cizilip degistirildi
Sayın Savad Belediyeden bina mimari projenizi incelemenizi öneririz. KMK 18.madde gereği,"Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz."karar alınmadan değişiklik yapılamaz. Aksi bir durum olması halinde yargı yoluna başvurabilirsiniz.
19.10.2017 - Savad
Merhabalar Ben iki ayrı parselden oluşan 4 bloklu sitenin yöneticisinin Sitemize 2012 yılında taşındık. Sitemizdeki 1. parsel a blok 24 ve b blok 28 daireden _ 2 . parsel a blok 15 - b blok 18 daireden oluşmaktadır. Müteahhit firma tek araç girişi iki yaya girişi yapmış. Çevremiz bahçe duvarı ile çevrilidir. Tapu kadastro dan aldığımız yönetim planları farklı olup 2 parselin adreside farklıdır. 1 sorum Parseller arasına kendi imkanlarımızla duvar çekip ayrılmamız mümkün mü şartları 2 sorum asansörlerin revizyonu yapılması gerekiyor ve tüm blokların masrafları eşit ancak katmaliklerimizin yarısı her bloğun kendi asansörünü kendisi yaptırsın yönünde görüş bildiriyor ne yapmalıyım. Biraz uzun oldu ancak cevaplarsanız çok memnun olurum saygılar.
Sayın Erkut Bina yönetim planlarınız ayrı ise bu durumda toplantı düzenleyerek yönetim planlarınız gereği iki bina yönetimi de ayrılmalı ve kendi binaları adına yönetim oluşturmalıdır.
19.10.2017 - Mahmut Erkut
merhaba 110 daireli bir sitede oturuyorum sitenin kömür alımlarında alınan kömürün faturalı olması gerklimidir
Sayın Kesici Konu kat malikleri kurulunuzca karar alınması gereken bir husustur.
19.10.2017 - önder kesici
İyi günler, binamızın sığınak tavanına mantolama yaptırmak istiyoruz.Binamızda mantolama yok ve kat malikleri yaptırılamayacağını söyledi.Bende ortak alana girer.Gerekli çoğunluk sağlanırsa yapılabileceğini söyledim.Konu hakkında görüşlerinizi almak isterim saygılarımla.
Sayın Utku KMK 42.madde gereği,"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır."karar alınarak mantolama yapılabilir.
18.10.2017 - behcet utku
12 daireli bir Binanın altında bulunan dükkan vasıflı bir yere nasıl bir işyeri açılacağı konusunda karar apartman sakinlerinin midir yoksa mal sahibinin midir? Apartman yönetimi dükkan mülk sahibi olmadan yapacağı bir yönetim toplantısıyla "bina altındaki dükkana cafe, kıraathane, balıkçı, oto yıkama, müzikhol, pastane, fırın, imalatane açılmasına izin verilemez" şeklinde bir karar alabilir mi?
Sayın Aktaş KMK 24.madde "Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir." düzenlemesi esas alınmalı ve bina yönetim planınızda incelenmelidir.
18.10.2017 - İlker Koray aktaş
dogal gaz ücreti kapıcıdan tahsil edilebirmi ?
Sayın Elbeyli Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen veya tamamen katılıp katılmayacağı kendisi ile yapılan sözleşme ile belirleniyor. Sözleşme uyarınca, bu giderleri kapıcı ödüyorsa, söz konusu giderler ileride kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır.
18.10.2017 - YUSUF ELBEYLİ
merhabalar dairem olan bir binada toplantı yapılmadan ısı yalıtımı yapılıyor ısı yalıtımı için herhangi bir toplantı yapılmadı bu konuda karar alınmadı masraflar için benden para istediklerinde ben para ödemek zorunda mıyım
Sayın Yılmaz KMK 33.madde gereği,"Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir." dava açmalısınız.
18.10.2017 - Ahu yılmaz
Merhaba, bulunduğum apartmanda 1 yıl oldu daire satın alıp taşınalı ancak apartmanda çatı sorunlu imiş akıyormuş geçen yıllarda da akmış ancak yapılmamış şimdi çatı yapılıyor ve herkese eşit olarak masraflar paylaştırdı ben bu daireyi yeni aldım yıllardır oturan ev sahipleri ile aynı parayı ödemek zorunda mıyım çünkü apartman eski yıllardır kullanılmış ve çatı eskimiş halbuki ben yeni aldım dairemi bende önceki ev sahibinin ödemesi gereken bi durum var mı bir de benim dairem apartmandaki diğer dairelerden oldukça küçük yine de diğer dairelerle aynı tutarı mı ödemek zorundayım. Saygılar,
Sayın Güneş KMK 20.madde gereği,"Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz."satın aldığınız tarihten itibaren tüm giderlerin yasal muhatabı olarak ödeme yapmanız gerekmektedir.
17.10.2017 - AYŞE GÜNEŞ