Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.yeni teslim aldığımız sıfır apartman dairesini kiraya vereceğiz kiracı inşaat temizliği demirbaştır dedi temizliği bizim mi yaptırmamız gerekiyor?
Sayın Ulutürk Bu konuda yasal bir düzenleme yoktur.Tarafların serbest iradeleri belirleyecekleri bir konudur.
14.09.2019 - kerem ulutürk
Kirasını ödemeyen kiracıya ne işlem uygulanır.
Sayın Ekinli Kira Hukukuna ilişkin sorular sitemizde yanıtlanmamaktadır.Bir avukattan yardım almanızı öneriiz.
12.09.2019 - Sönmez EKİNLİ
Binamızın çatı onarımı yaptırmak istiyoruz.apartmanimizda 4 dairesi olan kişi toplanacak ödeme için metre kare hesabı yapılmasını istiyor biz ise daire başı ödemesi gerektiğini söylüyoruz.acaba hangisi doğru
Sayın Muylt KMK 20.madde gereği "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür." öncelikle bina yönetim planınızı incelemelisiniz. Yönetim planında farklı bir paylaşım yöntemi yoksa yasa gereği her kat maliki arsa payı oranında bu gidere katılmak durumundadır.
12.09.2019 - Arzu Mutlu
Öncelikle vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Yönetici kendi kararı ile kaç liralık harcama yetkisine sahiptir? (Kurul kararı olmadan) Yaptığı alışverişlerde en az kaç teklif alması gerekir? Bu alışveriş tekliflerinden daha ucuza biz bulursak yaptırımımız nasıl olmalı?Yönetici bizim bulduğumuz teklifi kabul etmek zorunda mı?
Sayın Şakner KMK 35.madde "Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması; c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi; d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması; e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması; f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü; g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması; h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması; i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi; j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması; k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması. l) (Ek: 4/4/2015-6645/82 md.) Anagayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi." yöneticinin görevlerini belirler. Her bina kat malikleri kurulu kararları ve yönetim planı çerçevesinde belirlenen bu yetki için binanıza ait kararları ve yönetim planını incelemelisiniz. "
12.09.2019 - ŞAHİNER ŞAHİN
ben taşeron olarak müteahit firmaya iş yaptım bunun karşılığında müteahit firma bana senet verdi işlerimi yapıp teslim etim faturamıda kendilerine verdim senetin günü vadesi gelince ödeme yapmadılar bende içra işlemi başlatım ama mütaihitin üzerine en ufak birşey olmadığından öylece kaldım ben bu iş yaptığım yere arsa sahipleri ve daire alanlar yerleşti oturum sağlıyorlar ben bu arsa sahibi ve kat sakinlerinden paramı tahsil ede bilirmiyim
Sayın Elgin Borcun muhatabı müteaahit firmadır.
11.09.2019 - mehmet elgin
Aidat miktarı neye göre belirlenir.Dairemde kiracı oturmakta Aidat bedeli 100₺ çok olup ortak giderlerin daire başı masraflarının 50₺ geçmediğini söylüyor.Aidat miktarına itiraz edebilir miyiz.Teşekkürler.
Sayın Ekimli KMK 33.madde "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir."gereği kat malkleri kurulunun aidat kararını yasal yollarla iptal ettirmedikçe belirlenen aidatı öemeniz gerekecektir.
07.09.2019 - Sönmez Ekinli
hocam mrb. 13 daireli bir apartmandayız. apartmanın giriş katında bir büro hizmeti gören işyeri var. ( apartmanın girişi tek ). büro olarak işletilen daire sahibi cadde kısmından bürosuna kapı açmak istiyor. nasıl bir karar gerekir. kat maliklerinin beşte dördünün yeterli olurmu.
Sayın Urak KMK 19.madde gereği "Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz." karar alınarak ve tadilat projesi ile belediyeye de onaylattırılarak bu işlem yapılabilir.
06.09.2019 - yakup urak
2014yılından2019yılınakadar evim kirada iken aidatlar ödenmemiş olup yeni yönetici değişmesi neticesinde ev sahibine 3500₺ ödememi söylüyor.ödenmediginde yasal işlem başlatacanı söylüyor.Bu olaydan yeni haberim oldu kiracılar dönem dönem değişti ev sahibi olarak ne yapmalıyım.Teşekkürler.
Sayın Ekinli KMK 20.ve 22.maddeler gereği aidat borcunun asıl sorumlusu kat malikidir.Bu nedenle borcu ödemekle yükümlüsünüz.
05.09.2019 - Sönmez Ekinli
130 daireli bir sitede şahsi dairelerini kiralayanlara oy coklugu toplayıp kiralama yapılmamasını istiyorlar.böyle birşey olabilirmi kanunen böyle hakları varmı?
Sayın Ateş Mülkiyet hakkının kullanımı kat malikleri kurulunca engellenemez.
05.09.2019 - Selim ATEŞ
15 daireli binada merkezi ısıtma yöntemi ile ısınıyoruz...m.karesine göre hesap ediyoruz.büyuk daire orta daire küçük daire şeklinde. ...fakat bizimki yerden ısıtma değilki m.karesine göre ücret belirlensin...sizce bu doğru mu? Bunu düzeltmek için nereye başvuru yapmam gerek
Sayın Toprak KMK 20.madde gereği "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür." bina yönetim planınızda farklı bir yöntem yoksa arsa payı oranında bölüşüm yapılmalıdır.
04.09.2019 - Fatma Toprak