Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Merhabalar. Sitede bodrumun tavanı yani zemin katın alt yüzeyi ortak alan mıdır?
Sayın Çiçeklidal KMK 4.madde sorunuzu yanıtlar."Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır. a) Temeller ve ana duvarlar, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./2.mad) taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer."
10.03.2019 - Nail çiçeklidal
Bir cevabınızda ''Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz. Yapılacak yargılama da bu yönde bit tespit olursa mahkeme tazmin yönünde karar verecektir'' diyorsunuz, diğer bir cevabınızda ise ''Kat malikleri kurulu kararı ile ibra edilen yöneticinin ayrıca hesap vermesi istenemez.'' diye yazıyorsunuz. Bunların hangisi doğru? Geriye doğru gidilerek ibra edilmiş yöneticiden hesap vermesini isteyebilirmiyiz.
Sayın Çakır Verilen yanıtlarda Yöneticiyi ibra etmeyen yada kat malikleri kurulunun bu yöndeki kararını beğermeyen kişinin yargı oyluna başvurableceğini ifade etmiş idik. T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8504 K. 2010/14506 T. 4.11.2010 • YÖNETİMİN İBRASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ ( Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - İbranın Yönetimin Dönemindeki Usulsüz Harcamalar ve Zimmet Nedeniyle Kat Maliklerine Verdiği Zararlardan Dolayı Sorumluluktan Kurtarmadığı ) • APARTMAN YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ( İbranın Usulsüz Harcamalar ve Zimmet Nedeniyle Kat Maliklerine Verdiği Zararlardan Dolayı Sorumluluktan Kurtarmadığı - İbranın Mahkemece İptalinin Hukuki Sonuç Doğurmayacağı ) • İBRANIN MAHKEMECE İPTALİ ( Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - İbranın Yönetimin Dönemindeki Usulsüz Harcamalar ve Zimmet Nedeniyle Kat Maliklerine Verdiği Zararlardan Dolayı Sorumluluktan Kurtarmadığı ) 634/m. 38, 39 ÖZET : Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz. Buna göre mahkemece yöneticinin sorumluluğunu gerektiren bir hususun ortaya çıkması halinde kat malikleri ya da yeni yönetim tarafından açılabilecek bir davada inceleme konusu yapılacak bir konuda bilirkişi raporu alınıp yönetimin zimmetinde para bulundurduğu gerekçesi ile hukuki bir sonuç doğurmayan yöneticinin ibrasına ilişkin kararın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. DAVA : Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, 26.02.2009 günü yapılan olağan kat malikleri kurulu toplantısında davalı yönetici genel kurula tam olarak hesap veremediği ve denetim raporu gerçekleri yansıtmadığı halde usulsüz olarak yöneticinin ibrasına karar verildiğini belirterek genel kurul kararının iptalini istemiş; mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu apartmanın banka hesaplarında görülmeyen 859,77 TL'nin yönetim tarafından ne şekilde harcandığı belgelendirilemediğinden yönetimin ibra edilmesi hukuken mümkün olmadığından davanın bu yönden kabulüne ve ibraya ilişkin kararın iptaline karar verilmiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 38. maddesine göre yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39. maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz. Buna göre mahkemece yöneticinin sorumluluğunu gerektiren bir hususun ortaya çıkması halinde kat malikleri ya da yeni yönetim tarafından açılabilecek bir davada inceleme konusu yapılacak bir konuda bilirkişi raporu alınıp yönetimin zimmetinde para bulundurduğu gerekçesi ile yukarıdaki açıklamalarda gözardı edilerek hukuki bir sonuç doğurmayan yöneticinin ibrasına ilişkin kararın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 04.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verild
09.03.2019 - cevdet çakır
Merhaba, apartmanımız 9 daireli. Yıllardır apartman içinde özellikle kışın içeride kalan 2 tane sokağımızın kedisi var , ilk yıllar kedilerin ihtiyaçları doğduğunda çıkabilmeleri için garaj bölümüme inen demir korunmalı pencereyi kullanıyordu, maaalesef öncellikle giriş çıkış tel takılarak engellendi, kediler ana kapıdan ve garaj kapısından girişe devam ediyor ve cikamadiklari i zaman, merdivenlerde çiş oluyor buda apartmanda yaşayan bazı kat maliklerini abartılı şeklilde rahatsız etmekte. Özetle kediler ortak alana alınamaz iddası var?
Sayın Sazak Bina yönetim planınızı incelemelisiniz. KMK 16.madde "Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır." gereği ortak alanlar kişisel tercih ve amaçla kulanılamaz. Yönetim planınızda haynan beslemek yasaklanmışsa bu alanlara hayvan alamazsınız.Yasaklama yoksa kat malikleri kurulunca karar almalısınız.
08.03.2019 - Nigar sazak
Merhaba 9 daireli bir apartmandayım .3 dublex ve bir dükkan var.Dükkan girişi ayrı ve apartman girişi ile hiç bir ilgisi yok .Asansörümüzü değiştirmek istiyoruz .Dükkan ve dublex lerin katılım payları nasıl olmalı? (dublexlerin 2 si en üstte olup asansörden tek kattan faydalanmaktadırlar çatı katına asansör çıkmıyor )Diğer dublex 1.katta olup 2kattada asansör mevcuttur
Sayın Özdemir Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
08.03.2019 - gülay özdemir
Öncelikle merhaba ben bir dükkan kiraladım dükkanla yolun arası 2 metre ye yakın kaldırım var ve apartmandaki kiracılar dukkanimin önüne tamda benim dükkanın merdivenine gelecek şekilde ve dükkan giriş kapısının önüne araç park ediyorlar binanın sağ tarafında 3 araçlık otopark var 2 araç orda iki araçta dükkan önünde rica ettim burası bizim kapimizin önü diyerek gecistirdiler ben bunu nereye şikayet etmeliyim ve ben bu konuda haksizmiyim kim haklı dükkanım önü kapalı ne yapmalıyım. Saygılar.
Sayın Yıldız Binaya ait mimari projeyi inceleyerek otopark olarak kullanılan alanları belirlemelisiniz. Ayrıca konu hakkında bina lat malikleir kurulu kararlara da bakmalısınız. Bunlara aykırı bir durum varsa dava hakkınızı kullanabilirsniz.
08.03.2019 - Osman yıldız
Siteye çoğunluk kararıyla daire başı 1500 tl düşecek şekilde jeneratör alma kararı aldık. Zemin katlar jeneratör parasının tümünü ödemek istemiyorlar.Buna yasal olarak hakları var mı? Net bir cevap yazarsanız sevinirim. Biraz da acildir.selamlar
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
07.03.2019 - nail çiçeklidal
Sitemize jeneratör almaya karar verdik. Zemin katlar kendilerinden daha az para alınması gerektiğini söylüyorlar. Konuya açıklık getirirseniz sevinirim.
Sayın Çiçeklidal Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
07.03.2019 - Nail çiçeklidal
Sitemizde yapılan denetim sonrası asansörler kırmızı etiket vurulmuş akabinde verilen raporla eksiklikleri izin giderilmesi istenmiştir. Rapor sonucunda değişen yönetmelik gereği sitemize 18.000 TL lik bir masraf çıkmıştır. Zemin katlar bu 18.000 TL lik masraftan muaf tutulmaları gerektiğini iddia ediyorlar. Konuya açıklık getirirseniz sevinirim.
Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre, ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça : a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma,güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' Giriş ve Zemin katların yada Dükkan sahiplerini asansör ve otomat,su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına yada kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız gerekmektedir.Bu yönde farklı bir düzenleme yada alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.
07.03.2019 - Nail çiçeklidal
daireme sonradan bir ebeveyn banyosu yaptım bunun için de kısa yol olduğu için 2 metrelik bir pvc boru ile logara verdim fakat daha sonra hem benim bu borudan hemde apartmanın genel borusundan koku geldiği için bunlara çek valf takıldı benim müstakil pvc boru için takılan çek valf parası ortak gider midir yoksa bana ait bir gider midir? Kolaylıklar dilerim Saygılarımla...MEHMET AKKAPLAN İLETİŞİM 0532-3247715
Sayın Akkaplan Bima tesisat projesinde yer almayan yani ortak tesisat sayılmayan alana ilişkin gider sizin şahsi gideriniz sayılmalıdır.
06.03.2019 - mehmet akkaplan
Evim yüksek giriş üzerinde 1. Katta bulunuyor. Dairemin altinda kapici dairesi var ancak salonumun altı site yönetimine ait toplantı salonu ve ısıtma sistemi yok bu sebeple salonum soğuk oluyor. Sitenin ortak kullanım alanı olan Bu toplantı salonunun tavanına yapılacak ısı yalıtımı ücretini kimin ödemesi gerekiyor, bununla ilgili herhangi bir kanun maddesi varmı. Teşekkür ederim
Sayın Varlık KMK 42.madde "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır." ısı yalitımı içim alınacak kararı düzenlemektedir.
06.03.2019 - Birol varlık