Kategori:  

Facebook sayfamızı beğenerek bize destek verebilir, sorularınızın daha hızlı cevaplamasını sağlayabilirsiniz.Apartmanda yönetim ve sakinler problemli.apartmana mantolama yapılmak isteniyor.yönetici arka cephede oturuyor ve öncepheye yapılmasını istemiyor.ön cephenin badanasının iyi olduğunu söylüyor ama öyle değil.ön cephede oturanlardan bazıları mantolama istiyor.bunun resmi yapılması gereni nedir ve ayırım olabiliyormu.teşekkürler
Sayın Akman KMK 42.madde "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir." karar alınması halinde mantolama yapılır.Karar tüm malilkeri bağlar.
17.01.2018 - Çiğdem Akman
Merhaba, Site yönetimi ödenmeyen aidatları hukuki olarak tahsil edebilmek için gerekli mahkeme masraflarını karşılamak ve biriken borçlarını kapatmak sebebi ile kat maliklerine aylık taksitler ile 1.900TL ödemeleri için bir karar almıştır. Bizim hiçbir borcumuz bulunmadığı halde bu parayı ödedik. Ekim 2017ayında ise dairemizi sattık. çıkış yaparken bizim o ayki aidat dahil tüm borçlarımızı ödedik. ve bize ekstreye 1900 tl alacağı vardır yazıp kaşelediler. Ancak bu parayı alamıyoruz. Bütçeden arta kalan para ile ödeneceğini söylüyorlar ( karar da bununla ilgili bir yazı var mı bilmiyoruz fakat olması muhtemel) fakat ne zaman artacak hiç belli değil. Evimizi sattığımızda bize bu parayı geri ödemeleri gerekmiyor muydu? Paramızı geri almak için ne yapabiliriz? ya da beklemek zorunda mıyız?
Sayın Banu Y Elinizdeki bege ile bina yönetimine karşı icra işlemi başlatabilirsiniz.
16.01.2018 - Banu Y
Binamızın altında otopark sığınak ve depo mevcut. Bunların üstündeki daire sahipleri mütahitin yapmış olduğu mevcut ısı yalıtımından memnun olmadıklarını ve yönetimin yeniden ısı yalıtım yapması talep ediliyor. Bina yönetimi daire sahiplerinin isteğini yapmak zorunda mıdır, nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz.
Sayın Yımazoğlu KMK 42.madde gereği "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir."karar alınması halinde ısı yalıtımı yapılabilir.
16.01.2018 - Ahmet Yılmazoğlu
Merhaba 816 daire li sitede oturuyorum yapılan genel kurulda secilecek yönetiçi sayısı belirtilmeden secim yapılabilirmi seçimden sonra divan kurulu sayıyı belirliyebilirmi ve 1 kişi enfazla kaç vekalet ile oy kullanabilir
Sayın Yer Yönetici sayınız için bina yönetim planınızı dijkate almaısınız. KmK 31.madde ise "Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. (Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./16.mad.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir." oy ve vekalet için bilginize sunulmuştur.
16.01.2018 - Fuat yer
Sayın yönetici,yalaşık 4 yıl önce yeni yapılan bir binada daire aldım.Son 2 yıldır binanın altından(bodrum kattan) ve duvarlarından su gelmektedir Müteahhide gittiğimizde binanın taban seviyesinin belediye kanalizasyon seviyesinden aşağıda olduğu için su geldiğinin ve binanın yanındaki gider kuyusuna bir su pompası koyarak kuyudaki biriken suyu dışarı atmak suretiyle sorunun çözüleceğini söyledi.Pompayı alıp kuyuya koyduk suyu basıyoruz fakat sorunumuz çözülmedi,binamızın tabanı halen su dolmaktadır.Bununla ilgili ne yapabiliriz.Müteahhidin bu konuda sorumluluğu var mıdır , varsa nelerdir.Yada kat malikleri olarak bu sorunu kendimiz mi çözmeliyiz.Nasıl bir yol izlemeliyiz.Teşekkür ederim.
Sayın Durmaz Müteahhidiin hukuki sorumluluğu bulunmakta olup kat malikleri olarak ortaklaşa hareket etmelisiniz. Hukuki süreç için bir avukattan yardım almanızı öneririz.
15.01.2018 - Meltem Durmaz
merhabalar .16 kat 60 daire bir apartman yöneticisiyim.genel kurul toplantısında dış çephe boyası için karar aldık oy birliği ile .giriş kattaki daireler alttan soğuk geldiği için alttanda montalama yapılmasını istediler.toplantıda kabul edildi.fakat binada oturmayan kat malikleri bunun yasal olmadığını alt katlara montalama yapılmasının doğru olmadığını söylerler.buna kanun ne diyor acaba.teşekkür ederim.
Sayın Çebi KMK 4.madde "Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir." gereği ısı yalıtımı için karar alınmış ise kararın uygulanmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır.
15.01.2018 - özgür çebi
Merhaba. 8 daireli bir apartmanda oturuyoruz herkes ev sahibi ve maalesef 3 daire hiçbir şekilde aidat vs para ödemek istemiyor kesinlikle aidat toplayamıyoruz apartmanın merdivenleri bile silinmiyor elektrik faturası ödenemiyor profesyonel bir şirkete başvurmak istiyoruz ama bu 3 daire sahibi kabul etmeZse yönetimi şirkete devredemeyecek miyiz gerçekten çok mağduruz
Sayın Zehra KMK 34.madde gereği binanızda yönetici olmak zorunda , kat malikleri olarak toplanıp yönetici seçimi yapamıyor yada toplanamıyorsanız Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak binanıza yönetici atanmasını talep etmelisiniz.
15.01.2018 - Ayşe zehra
Sayın Yönetici Apartmanda katmalikleri kurulu toplantısı yapıldı. Alınan kararlara karşı yasal haklarımı kullanıcam. Yönetici den istedim vermedi. Posta yoluyla istedim. göndermedi. Şimdi ne yapmalıyım. Cevaplarsanız. çok sevinirim. 15.01.2018 Aysun ürkmez
Sayın Ürkmez KMK 33.madde gereği "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir." dava açmalısınız. Kararların tamamına itiraz etmeli ve karar duurusunun yapılmadığını da belirtmelisiniz.
15.01.2018 - Aysun Ürkmez
Merhaba sayın yöneticim. Ankara da bulunan binamızda 12 daire 4 dükkan var.Her yıl yönetici seçiminde problem yaşıyoruz.Kat malikleri toplantılarına 4 dükkan ile kirada olan 5 dairenin kat malikleri katılmıyorlar ve şimdiye kadar hiç yönetici olmadılar.Toplantılara katılan 3 dairenin kat maliki yöneticilik yaptıklarını ve 16 yıl sonra kendilerine sıra geleceğini öne sürerek yönetici olmuyorlar. Dolayısı ile geri kalan 4 kat maliki arasında yöneticilik sırayla yapıla gelmiştir.2016 yılı kat malikleri totlantısında 2017 yılından itibaren hiç yönetici olmayan kat (9) maliklerinden yöneticiye ödenmek için toplantıda belirlenecek ücretin alınması kararı alınmıştır.Bu karar geregince 2017 yılında 9 kat malikinden aylık 25 TL fazla aidat alınmış ve yöneticiye ödenmiştir.2018 yılında kimse yönetici olmak istemediği için dışardan yönetici tutulması ve yöneticiye ödenecek ücretin hiç yöneticilik yapmayan 9 kat malikinden alınması düşünülmektedir. Bu konuda bizi aydınlatmanızı rica eder,saygılarımı sunarm.
Sayın Yılmaz Kmse yönetici olmaya zorlanamaz. Bina yönetim planında bu hususta özel bir düzenleme yoksa yapılacak ücret karşılığı hzmet alınacak yönetici atanması kararının KMK 34.madde gereği alınmış olması "Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır." koşulu ile üretii de tüm maliklerin karşılamasıdır.
15.01.2018 - Ali Yılmaz
90 dairelik 2 bloktan oluşan bir sitede kat malikiyim. yönetici 2017 yılındaki işletme projesine dahil edilmeden tamamen kendi inisiyatifini kullanarak sitenin ortak alanlarına jiletli tel, kayar kapı, şifreli geçiş sistemi gibi işler yaptırarak kat maliklerini toplamda 18.000 tl (daire başı 200 tl) borçlandırmıştır. yöneticinin hiç bir yetki almadan ve karar defterine dahi yazılmadan yaptırdığı söz konusu giderleri ödeme zorunluluğumuz varmıdır. 2018 yılında yapılan toplantıda yönetim kurulu mali olarak ibra edilmiş ancak kendim karara şerh koyarak muhalif olduğumu belirterek karar defterine yazılmasını sağladım. söz konusu yöneticinin kendi başına hareketle yapmış olduğu borcun kendi hisseme ödemez isem ne ile karşı karşıya kalabilirm.
Sayın Tünel KMK 33.madde gereği "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir." ibra kararına karşı dava açmalısınız. Bu dava neticesine göre işlem yapılacağından icra tehdidi ile karşılaşmamak için itirazi kayıt koyarak ödeme yapmanız uygun olacaktır.
14.01.2018 - yücel tünel