1992 yılında Ankara'da apartman, site ve iş hanı yönetimi konusunda bir ilki gerçekleştirdik. Zamanla Profesyonel Apartman Yönetimi hizmeti için çoğunluk tarafından da kullanılmaya başlayacak olan PAY Profesyonel Apartman Yönetimi adı ile hizmet vermeye, daha doğrusu böyle bir hizmetin de olabileceğini katıldığımız fuarlar ve yaptığımız reklam çalışmaları ile anlatmaya başladık.

1992 yılından bu yana 100'e yakın apartman, site ve iş hanının yönetimini üstlendik. Bu binaların yönetiminde iş yapma biçimimizi belirleyen 3 temel unsur;
  • Şeffaflık
  • Güvenilirlik ve
  • Hukuka uygunluk oldu.

Kurduğumuz sistemde yönetimini üstlendiğimiz her bir apartmana özel aylık gelir, gider ve borçlu listelerini hazırlayarak tüm apartman sakin ve maliklerine ulaştırdık.

Apartmanlarda asla elden para toplamadık. Apartman adına açılan banka hesaplarında toplanan paraların ancak çift imza (birisi apartman sakinlerine ait olmak üzere) ile çekilebilmesi ilkesini benimsedik.

Yönetimini üstlendiğimiz binalardaki hukuki problemlerin yıllardır birlikte çalıştığımız hukuk bürosunun katkılarıyla süratle çözüme kavuşturulmasını sağladık.

 
İnternetin günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile birlikte E-Yönetici Ltd. Şti. adı ile faaliyetlerimize devam etmeye başladık.

E-Yönetici'yi benzer firmalardan ayıran önemli bir özelliğimiz yöneticilik hizmeti dışında apartmanlara yönelik başkaca bir ticari faaliyetimizin bulunmamasıdır. E-Yönetici bir temizlik şirketi olmadığı gibi, boya, badana, çatı aktarımı v.b.işler yapan bir inşaat şirketi de değildir.

Şirketimiz kurucu ortağı ve müdürü Neşe GÖRENEKLİ Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünü 1984 yılında bitirmiş; takiben Profesyonel Apartman Yönetimi işi ile ilgili çalışmaya başlamadan önce sırasıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kervan Ağır Nakliyat A.Ş. ve Birlik Mensucat A.Ş.'nde bilgisayar programcısı olarak çalışmıştır.
"Çalışmak için yaşamak yerine, yaşamak için çalışmak..."

Bu felsefe çerçevesinde fertlerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirmek şirketimizin temel amaçlarındandır.

Apartman ve site gibi toplu yaşam alanların yönetimlerinin üstlenilmesi yada mevcut yöneticilerinin iş yüklerinin hafifletilmesi ve tüm bunların hukuka uygun, şeffaf, güvenilir bir ortamda gerçekleştirilmesi için oluşturduğumuz E-Yönetici sistemi yaşamınızı kolaylaştırmaya yönelik 3 farklı hizmeti seçiminize sunmaktadır.

Her üç alternatifte de işlemler internet tabanlı programımız aracılığı ile yapılmaktadır.

Bu sayede tüm sakin ve maliklerinin kendi apartmanları ile ilgili tüm detayları (gelirleri, giderleri, borçlu listelerini, banka mevcudunu, apartmanın mevcut doğalgaz miktarını v.b.) her zaman görebilmeleri, inceleyebilmeleri ve eğer isterlerse bu bilgilere ilişkin çıktı almaları mümkün olabilmektedir.